Causa

Aici putem vedea etapele procesului bisericesc pentru beatificarea și canonizarea Monseniorului Vladimir Ghika, preot martir.


16 mai 1954 - ora 17.30 -  epuizat de suferinţe, la Jilava, încetează din viaţă Vladimir Ghika (până în 2003 data morţii a fost considerată 17 mai, dată infirmată de certificatul medical de deces din 16 mai 1954)
18 decembrie 1968 - transferarea trupului de la Jilava la Bellu

5 noiembrie 1991 - IPS Ioan Robu cere Nihil obstat pentru inceperea procesului de recunoastere a martiriului Monseniorului Ghika
18 februarie 1992 - Sfantul Scaun acorda Nihil obstat
octombrie 2002 - este numit oficial postulatorul Cauzei in persoana pr. Ioan Ciobanu
a) Postulatorul este constituit de actor prin intermediul unui mandat redactat conform normelor de drept, cu aprobarea episcopului. (Norme, 2,  AAS 75(1983))
....
a) Pot să îndeplinească misiunea de postulator preoţii, membri institutelor de viaţă conscarată şi laicii; toţi trebuie să fie experţi în teologie, drept canonic şi istorie, şi să cunoască de asemenea practicile Sfintei Congregaţii.
b) Este misiunea postulatorului să facă - mai întâi de toate - cercetări asupra vieţii servului lui Dumnezeu în cauză, pentru a cunoaşte faima sfinţeniei şi importanţa eclezială a cauzei, şi să o comunice episcopului.
c) Postulatorului îi este încredinţată şi misiunea de administrare a bunurilor oferite cauzei, după normele date de Sfânta Congregaţie. (Norme, 3,  AAS 75(1983))

- la cererea postulatorului, conform Dreptului, Arhiepiscopul Ioan Robu initiaza la Bucuresti procesul diecezan in vederea ridicarii Monseniorului Ghika la Cinstea Altarelor
13 iunie 2003 - Se termina procesul diecezan
16 iunie 2003 - documentele procesului diecezan sunt trimise la Roma
 pr. Claudiu Barbut este numit postulator la Roma
b) În timp ce cauza este tratată pe lângă Sfânta Congregaţie, postulatorul, aprobat de această congregaţie, trebuie să aibă reşedinţă fixă în Roma. (Norme, 2,  AAS 75(1983))
24 martie 2004 - este deschis la Roma sigiliul de pe documentele procesului diecezan
30 noiembrie 2006  - este emis decretul de validitate din partea Congregatiei pentru Cauzele Sfintilor pentru procesul de la Bucuresti
3 aprilie 2007 - are loc numirea pr. Francisc Ungureanu ca postulator al Cauzei Ghika la Roma
18 mai 2007 - este numit pr. Cristoforo Bove, OFMConv ca relator al Cauzei din partea Congregatiei
Este misiunea relatorilor:
a) să studieze cauzele încredinţate lor împreună cu cooperatori externi şi să pregătească «Positiones super virtutibus et martyrio» (Documentul care atestă virtuţile şi martirul servului lui dumnezeu)
b) Să ilustreze în scris toate lămuririle istorice, dacă sunt cerute de consultori
c) Să participe ca experţi, fără drept de vot, la reuniunea teologilor (DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER, n. 7)

4 octombrie 2010 - decedeaza p. Cristoforo Bove
19 octombrie 2010 - postulatorul cere la Congregatie numirea unui nou relator
5 noiembrie 2010 - p. Kijas Zdzisław, OFMConv este numint relator pentru cauza Monseniorului 

17 iunie 2011 - este prezentata prima versiune a POSITIO la p. relator    
15 noiembrie 2011 - este depusa a doua versiune a POSITIO la p. relator    
18 noiembrie 2011 - textul POSITIO este incredintat tipografiei Nova Res  
1 februarie 2012 - tiparirea POSITIO s-a incheiat (dosarul care cuprinde marturiile din procesul diecezan si sinteza studiului facut asupra vietii si martiriului Monseniorului Ghika)    
2 februarie 2012 - depunearea a 5 exemplare de POSITIO la Congregatia pentru Cauzele Sfintilor, destinate analizei din partea celor care au rol de raspundere si de organizare a etapelor urmatoare
- intr-un congres al Congregatiei se decide cine sunt consultorii care urmeaza sa analizeze POSITIO
10 februarie 2012 - au fost depuse la Congregatia pentru Cauzele Sfintilor exemplarele de POSITIO destinate studiului consultorilor teologi 
Pe lângă Sfânta Congregaţie este un «Promotor fidei» (Promotorul credinţei) sau prelat teolog, care are următoarea misiune:
a. prezidarea Congresului Teologilor, în care are drept de vot
b. pregătirea referinţei asupra Congresului
c. participarea ca expert la Congregaţia Părinţilor Cardinali şi a Episcopilor, însă fără drept de vot. 

Pentru o cauză sau alta, dacă este necesar, poate fi numit un «Promotor fidei» care să se ocupe de caz, numit fiind de Cardinalul Prefect (DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER, n. 10)
  
d) Documentul «Positio super virtutibus vel super martyrio» ... va fi încredinţat consultorilor teologi, care vor exprima votul lor asupra cauzei; este misiunea lor, împreună cu «Promotor fidei», studiul cauzei în profunzime până ce va fi completat examenul chestiunilor teologice controversate, dacă există, mai înainte de a se ajunge la discuţii în congresul specific. (DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER, n. 13)   
9 octombrie 2012 - s-a celebrat Congresul Teologilor consultori in care acestia au discutat rezultatele analizei facute asupra POSITIO si au declarat in unanimitate ca argumentarea martiriului lui Vladimir Ghika a fost concludenta.

e) Voturile definitive ale consultorilor teologi împreună cu concluziile trase de «Promotor fidei» vor fi încredinţate judecăţii cardinalilor şi episcopilor. (DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER, n. 13)
 

Comentariile scrise de teologi impreuna cu procesul verbal al congresului au fost culese si tiparite pentru a fi trimise spre analiza, impreuna cu POSITIO, Parintilor Cardinali si Episcopi, membri ai Congregatiei pentru Cauzele Sfintilor.

Este misiunea secretarului (Congregatiei):
a. să se îngrijească de relaţiile cu persoanele externe, în particular cu episcopii care pregătesc cauzele
b. să participe la discuţiile ce ţin de cauză, ducând votul în Congregaţia Părinţilor Cardinali şi a Episcopilor 
(DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER, n. 4)

"Congresul" in care Parintii Cardinali si Episcopi, membri ai Congregatiei pentru Cauzele Sfintilor,  s-au reunit a avut loc în data de 19 februarie 2013 si parerea asupra martiriului lui Vladimir Ghika a fost pozitiva.

Este misiunea secretarului (Congregatiei):
c. să scrie darea de seamă despre voturile cardinalilor şi a episcopilor, pentru a fi consemnate Supremului Pontif (DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER, n. 4)
 

- Părerea părinţilor cardinali şi episcopilor se va comunica Supremului Pontif, căruia îi revine dreptul de a decreta cultul public ecleziastic al servului lui Dumnezeu. (DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER, n. 15)

- Sfântul Părinte Papa Francisc, în ziua de miercuri, 27 martie 2013, a autorizat promulgarea decretului prin care se recunoaște „martiriul slujitorului lui Dumnezeu Vladimir Ghika, preot diecezan; născut la Istanbul (Turcia) la 25 decembrie 1873 și ucis din ură față de credință la Bucureşti (România) la 16 mai 1954”. De acum il putem numi pe Vladimir Ghika cu titlul de venerabil!

31 august 2013, ora 11, la București (Piata Presei Libere / Romexpo), venerabilul Vladimir Ghika a fost declarat FERICIT al Bisericii în cadrul unei Sfinte Liturghii Solemne prezidate de trimisul Papei Francisc, Eminența Sa Cardinalul Angelo Amato, Prefectul Congregației pentru Cauzele Sfinților, permițând „să i se aducă un cult public de către un grup limitat de credincioşi, cum ar fi o ţară, o dieceză etc” (cf. Ioan Tamaş, Mic dicţionar creştin catolic, Ed. Sapientia, Iaşi 2001).- Ziua in care se va face memoria liturgica a martirului in fiecare an, cu textele liturgice ce vor fi folosite este 16 mai. In mod obisnuit cultul public al unui fericit este permis in teritoriul bisericii locale care a instrumentat cauza, extinzandu-se la cerere si pentru teritoriul national care este interesat sa propuna modelul acelei personalitati.
URMEAZA 

- Dupa celebrarea Beatificarii, fiind acortat dreptul de a fi onorat public, fericitului i se cere sa mijlocesasca de la bunul Dumnezeu haruri pentru poporul credincios. Obtinerea unui har care poate fi considerat imposibil de obtinut prin alte mijloace si cu posibilitatea de a-l atesta cu documente si matori poate da curs urmatoarei etape: CANONIZAREA.
e. Investigarea minunilor afirmate să se facă separat de studiul virtuţilor sau a martiriului. (DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER, n. 2)
 

- Pentru examenul vindecărilor, care sunt prezentate ca minuni, se ţine pe lângă Sfânta Congregaţie o comisie de medici. (DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER, n. 12)
 

- Asupra minunilor, Congregaţia va judeca urmând criteriul următor:
a. Minunile afirmate, asupra cărora relatorul însărcinat va pregăti o nouă «Positio», sunt examinate în reuniunea experţilor (dacă este vorba de vindecări experții sunt medici); voturile şi concluziile experţilor vor fi expuse într-o dare de seamă detaliată.
b. În al doilea rând
 minunile trebuie discutate în congresul specific al teologilor; şi la sfârşit în Congregaţia Părinţilor Cardinali şi Episcopilor. (DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER, n. 14)
 
- Si iarasi: Părerea părinţilor cardinali şi episcopilor se va comunica Supremului Pontif, căruia îi revine dreptul de a decreta cultul public ecleziastic al servului lui Dumnezeu. (DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER, n. 15)
- Recunoasterea minunii dobandite prin mijlocirea fericitului conduce la declararea acestuia ca SFANT al Bisericii Catolice de catre Papa, cu dreptul de a fi introdus in calendarul universal spre cinstire din partea tuturor crestinilor catolici, oriunde s-ar afla acestia.

Interviu cu Pierre Hayet

Mgr Ghika au Collège des Bernardins

Memorialul Muzeu Mons. Vladimir Ghika

ABMVG Paris - 17.11.2012

Radio Maria Italia parla di Vladimir Ghika

Monseniorul sub nameti, 02/2012

PARIS, AMBVG, 26 XI 2011

Comemorarea inceputului calvarului Monseniorului cu o expozitie la Catedrala Sf. Iosif din Bucuresti

Arhiepiscopul Ioan Robu a celebrat 67 de ani de viața în "compania" Monseniorului

6 noiembrie 2011, Arhiepiscopul Ioan Robu despre Monseniorul

Conferinta domnului Andrei Brezianu la Montreal

Foto Montreal 3/09/2011

Comemorare mons. Vladimir Ghika

Lansare carte MONSENIORUL

Cuvântul domnului academician Eugen Simion

Cuvântul domnului profesor Neagu Djuvara

Cuvântul doamnei conferenţiar Monica Broşteanu

Cuvântul domnului cercetător Emanuel Cosmovici

Cuvântul doamnei profesor Francisca Băltăceanu

Cuvântul doamnei cercetător Lucia Teodor

Cuvântul ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop-Mitropolit de Bucureşti