07.04.2015

Vladimir Ghika şi necesitatea unei culturi morale - „Vrem cerul!”

Iulia COJOCARIU în Actualiatatea Creștină 4/2015

Pe o ciornă, care pare a fi pentru o conferinţă pe care Monseniorul Ghika urma să o susţină probabil cu ocazia constituirii unei asociaţii care îşi propunea să lucreze pentru îndreptarea moravurilor din societatea românească, Vladimir Ghika, amintind strigătul „Noi vrem
pământ” care s-a făcut auzit în timpul răscoalei de la 1907, foloseşte expresia „Vrem cerul”, spunând că cerul este ceea ce lipseşte cel mai mult „în această ţară şi nu doar câtorva, ci tuturor”. Cerul, adică „aerul respirabil, mediul comun al tuturor lucrurilor, lumina universală”. Simţul binelui şi al răului, cinstea, mila, fraternitatea, credinţa sunt lucrurile care definesc această dorinţă de cer, spune Monseniorul. „Când există cerul deasupra lumii, totul se aranjează şi se armonizează, totul este cuprins de ordine şi limpezime, când nu vedem decât pământul, apar luptele, ura, întunericul, egoismul”. Pentru a avea „un colţ de cer deasupra ţării noastre”, Vladimir Ghika vorbeşte cu insistenţă în acest
text despre necesitatea unei culturi morale. Este ceea ce recomandă celor care vor face parte din această asociaţie. Având la bază o cultură integrală, deschisă spre valori precum universalitatea principiilor, adevărurile vii, armonia, respectul, fiecare membru al asociaţiei este îndemnat să lucreze la perfecţionarea morală individuală, ceea ce Vladimir Ghika numeşte cultură morală. Această cultură morală are o expresie concretă - vizitarea săracilor, pe care o consideră ca fiind un act al unei ştiinţe şi arte supreme. Pentru această vizită fiecare membru al asociaţiei trebuie să dedice o oră pe săptămână, iar faţă de săracul vizitat trebuie să arate o grijă frăţească şi să înveţe împreună cu el să fie mereu mai bun. Va învăţa aceasta şi prin simpla prezenţă a săracului, iar punerea în act a carităţii îl va ajuta să
înţeleagă mai bine ce este omul, ce este el însuşi, care este lucrul cel mai necesar, care este sensul vieţii.

Pentru formarea acestei culturi morale este necesară ...
(mai departe citiți în revistă sau aici:  www.actualitatea-crestina.ro)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Interviu cu Pierre Hayet

Mgr Ghika au Collège des Bernardins

Memorialul Muzeu Mons. Vladimir Ghika

ABMVG Paris - 17.11.2012

Radio Maria Italia parla di Vladimir Ghika

Monseniorul sub nameti, 02/2012

PARIS, AMBVG, 26 XI 2011

Comemorarea inceputului calvarului Monseniorului cu o expozitie la Catedrala Sf. Iosif din Bucuresti

Arhiepiscopul Ioan Robu a celebrat 67 de ani de viața în "compania" Monseniorului

6 noiembrie 2011, Arhiepiscopul Ioan Robu despre Monseniorul

Conferinta domnului Andrei Brezianu la Montreal

Foto Montreal 3/09/2011

Comemorare mons. Vladimir Ghika

Lansare carte MONSENIORUL

Cuvântul domnului academician Eugen Simion

Cuvântul domnului profesor Neagu Djuvara

Cuvântul doamnei conferenţiar Monica Broşteanu

Cuvântul domnului cercetător Emanuel Cosmovici

Cuvântul doamnei profesor Francisca Băltăceanu

Cuvântul doamnei cercetător Lucia Teodor

Cuvântul ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop-Mitropolit de Bucureşti