21.05.2009

Novenă de rugăciune pentru beatificarea Monseniorului Vladimir Ghika

La inițiativa grupului de sprijin a cauzei de beatificare în Franța și Germania, sr. Antoneta Vlaicu, Mihaela Vasiliu și Maria Sander, începănd de astăzi, Sărbătoarea Înălțării Domnului, vă propunem o novenă de rugăciune pentru ca Slujitorul lui Dumnezeu Vladimir Ghika să fie înălțat la cinstea altarelor.

Pe lângă rugăciunea pentru beatificare, vă propunem o rugăciune la Duhul Sfânt, un "Tatăl Nostru", un "Bucură-te Marie" și "Slavă Tatălui".

Rugăciune

Doamne Isuse Cristoase, Marele şi Veşnicul Preot al sufletelor noastre, Tu i-ai trimis pe apostolii şi discipolii Tăi în lumea întreagă, pentru a duce tuturor oamenilor vestea cea bună a iubirii Tale. În pragul sacrificiului Tău suprem pentru mântuirea lumii, la cina de pe urrnă, Te-ai rugat Tatălui ceresc ca Biserica Ta să fie una.
Priveşte cu bunăvointă la poporul român, din sânul căruia l-ai ales pe Vladimir Ghika - suflet nobil atât din naştere cât şi prin vocaţie. El a dat mărturie despre Tine cu zel apostolic pe toate meridianele pământului şi şi-a pecetluit credinţa neclintită în Tine cu preţul martiriului său.
Fă ca exemplul său de credinţă şi de iubire să strălucească tot mai mult printre noi. Aşa cum în vremea petrecerii sale pământeşti săvârşea, prin puterea Ta, măreţe fapte de binefacere, iar la chemarea Ta îmbina armonios Orientul cu Occidentul, tot astfel acum dăruieşte-ne pentru meritele şi sfinţenia martiriului său harul... (aici se spune harul cerut), pentru ca el să fie ridicat la cinstea altarelor şi să mijlocească într-un viitor cât mai apropiat unirea tuturor creştinilor, spre slava Ta, care vietuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

Vino, Duhule dumnezeiesc, Mângâietorul sufletelor mâhnite, Bucuria inimilor şi Alinarea suferinţelor. Vino, Sfinţitorul celor păcătoşi, Învăţătorul celor smeriţi, Părintele milostiv al orfanilor, Puterea celor slabi şi Ajutorul săracilor. Pătrunde cu harul tău în adâncul sufletului meu. Aprinde-mi inima cu focul tău preasfânt. Străpunge-mă cu iubirea ta. Dă-mi să gust bucuriile tale cereşti, pentru ca de acum să dispreţuiesc plăcerea trecătoare şi să nu caut decât bucuriile sufleteşti. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău.
vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer aşa și pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi,
şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin


Bucură-te, Marie cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Interviu cu Pierre Hayet

Mgr Ghika au Collège des Bernardins

Memorialul Muzeu Mons. Vladimir Ghika

ABMVG Paris - 17.11.2012

Radio Maria Italia parla di Vladimir Ghika

Monseniorul sub nameti, 02/2012

PARIS, AMBVG, 26 XI 2011

Comemorarea inceputului calvarului Monseniorului cu o expozitie la Catedrala Sf. Iosif din Bucuresti

Arhiepiscopul Ioan Robu a celebrat 67 de ani de viața în "compania" Monseniorului

6 noiembrie 2011, Arhiepiscopul Ioan Robu despre Monseniorul

Conferinta domnului Andrei Brezianu la Montreal

Foto Montreal 3/09/2011

Comemorare mons. Vladimir Ghika

Lansare carte MONSENIORUL

Cuvântul domnului academician Eugen Simion

Cuvântul domnului profesor Neagu Djuvara

Cuvântul doamnei conferenţiar Monica Broşteanu

Cuvântul domnului cercetător Emanuel Cosmovici

Cuvântul doamnei profesor Francisca Băltăceanu

Cuvântul doamnei cercetător Lucia Teodor

Cuvântul ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop-Mitropolit de Bucureşti